NAŠE AKTIVITY A PROJEKTY

Pro své členy organizujeme výlety za netradičními výhledy, výlety na rozhledny v blízkém zahraniční nebo na běžně nepřístupné objekty.

Obora v ZOO Praha, jejíž je KPR partnerem Tobiášův vrch, zpřístupněný KPR KPR na Vlkové Kohout, opravený po iniciativě KPR

Svépomocí vydáváme klubový občasník Rozhlednář s informacemi o dění v klubu a zajímavostmi o rozhlednách a věžích, českých i zahraničních.


Členové klubu zajistili zpřístupnění rozhledny Kozinec u Vidochova nedaleko Nové Paky – od 27. 6. 2009 a rozhledny Tobiášův vrch u Jesenice – od 22. 5. 2010. Na těchto rozhlednách v letní sezóně o sobotách naši členové dobrovolně zajišťují provoz.

Ochozy těchto rozhleden jsme v roce 2015 osadili výhledovými panoramaty.

V roce 2019 zpřístupnili i rozhlednu Doubrava u Vizovic na Zlínsku.


Všechny rozhledny v České republice, které neměly pamětní razítko, byly vybaveny razítky podle grafických návrhů Pavla Gejdoše. Bylo zajištěno cca 120 nových razítek. Razítka jsou průběžně opatřována i novým rozhlednám, projeví-li jejich provozovatel zájem.


Kapesní kalendáře – Od roku 2019 necháváme vyrábět kapesní kalendáře s motivem rozhledny, která vyhrála v anketě Rozhledna roku. Zprvu to byla série čtyř kalendáříků k 10. výročí klubu, ale ujalo se to, a tak pokračujeme každým rokem vždy jednou výherní rozhlednou.REALIZOVANÉ AKCE


 • V roce 2023 KPR přispěl finančním darem 3.200 Kč na výstavbu nové rozhledny Na Pasece u Trhového Štěpánova, a to po odhlasování členy klubu (výsledky hlasování) – samotné hlasování bylo zajímavé tím, že každý hlasují člen mohl určit jakoukoliv částku od 2.000 Kč.

 • V roce 2021 KPR přispěl finančním darem 9.000 Kč na výstavbu nové rozhledny U Lidušky v Bílovicích nad Svitavou, a to po odhlasování členy klubu (per rollam – výsledky). 


 • V roce 2020 KPR přispěl finančním darem 5.000 Kč na výstavbu nové rozhledny Žaltman, a to po odhlasování členy klubu (per rollam – výsledky).  • V dubnu 2016 jsme se zúčastnili brigády na chatě Prašivá   a přispěli tak kromě jiných úprav i k připravovanému zpřístupnění střešní rozhledny.
  Poděkování za znovu otevření rozhledny patří novému nájemci M. Stillerovi.

 • Naši členové Jaroslav Fábera a Helena Holubářová napsali a vydali  knihu „365 rozhleden ČR“ 
  Kniha mapuje všechny rozhledny na území ČR k 1. dubnu 2013. Pomocí přehledných ikon najdou čtenáři rychle informace nejen o historii, ale i o výšce, počtu schodů, přístupu či otvírací době v době vydání. Nechybí kontakty, adresa webové prezentace, barevná fotka věže a také volné místo na oražení pamětního razítka.

Kniha je již beznadějně rozebrána.

 

 


 • V roce 2012 KPR přispěl finančním darem 10.000 Kč na stavbu nové rozhledny Hýlačka, která nahradila svou nešťastně shořelou předchůdkyni.

     


Podpora oprav a otevření nepřístupných či zchátralých rozhleden

 • KPR inicioval obnovu rozhledny – „romantické zříceniny“ v zámeckém parku v Uherčicích na Znojemsku
  Poděkování: Kastelánce Uherčic Evě Štěpánové za dotažený rozsáhlý projekt rekonstrukce, zahrnující i obnovu vyhlídky
 • KPR spoluinicioval opravu cenné karlovarské rozhledny Goethova vyhlídka dle návrhu vídeňských architektů Fellnera a Helmera. I proto tam v srpnu 2014 pořádal Den otevřených dveří.
  Poděkování: Vedení karlovarské radnice za úspěšnou rekonstrukci v roce 2018
 • Zástupci KPR iniciovali opravu Rozhledny Kohout u Valkeřic
  Poděkování: podniku Lesy ČR
 • KPR podpořil iniciativu o.s. Za záchranu kos. sv. Jiljí, které opravilo rozhlednu Vochlice u Lubence
  Poděkování: manželům Kantovým
 • Brněnští členové KPR spoluiniciovali opravu rozhledny Kamenný vrch v Novém Lískovci
  Poděkování: paní starostce Janě Drápalové
 • KPR inicioval znovuzpřístupnění rozhledny Mostná hora v Litoměřicích
  Poděkování: místostarostovi Litoměřic p. Tvrdíkovi
 • KPR v Plzni iniciovat znovuzpřístupnění rozhledny Krkavec u Plzně
  Poděkování: firmě GES a KČT Bolevec
 • KPR spoluinicioval opravu rozhledny na skokanském můstku na Zadově
  Poděkování: vedení České unie sportu
 • KPR spoluinicioval alespoň příležitostné zpřístupnění vyhlídky DDM Modřany  – poděkování: vedení DDM a rozhledny Špičák u České Lípy – poděkování radnici Č. Lípy a panu T. Procházkovi
 • KPR inicioval znovuzpřístupnění rozhledny Klatovská hůrka
  Poděkování: Klubu přátel Klatovska a p. místostarostovi M. Křížovi