INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V KLUBU

Co získáte vstupem do klubu?

  • Můžete se podílet na projektech sdružení (např. služby na rozhlednách, podpora oprav zchátralých rozhleden a vyhlídkových věží).
  • Budete dostávat klubový zpravodaj Rozhlednář s aktuálními zajímavostmi i řadou reportáží ze světa rozhleden a dalších vyhlídkových objektů v Česku i jiných zemích, který klub vydává několikrát ročně ve formátu pdf. Do zpravodaje můžete zasílat své příspěvky.
  • Pro členy jsou pravidelně organizovány výlety na běžně nepřístupné rozhledny a vyhlídky či výlety na rozhledny blízkého zahraničí.
  • Seznámíte se s dalšími milovníky rozhledů a vyhlídek, s nimiž můžete diskutovat a sdílet informace o rozhlednách, podnikat společné akce jak  celoklubové tak individuální.
  • Můžete využívat klubových bonusů a radovat se z klubových předmětů.

Členský poplatek na rok činí 100 Kč. Členská schůze se koná 1x ročně, zpravidla na začátku jara.


Přihlášku ke členství je možné stáhnout ve formátu .doc.

Následně je možné ji s vlastnoručním podpisem odevzdat buď na kterékoli akci Klubu přátel rozhleden nebo zaslat naskenovanou či ofotografovanou na E-mail kpr-info@centrum.cz, nebo poštou (s fotografií 25×35 mm) na adresu klubu: Klub přátel rozhleden z.s., Bazovského 1230/4, 163 00 Praha 6, či přes Datovou schránku: esywr42.

Nedílnou součástí přihlášky do klubu je i úhrada členského příspěvku (100 Kč) pro příslušný rok na transparentní účet klubu číslo 2400066462/2010 nebo osobně na některé akci KPR.

Veškeré dotazy ohledně členství v klubu rádi zodpovíme na e-mailu kpr-info@centrum.cz.

PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Platby členských příspěvků za příslušný kalendářní rok by měly proběhnout nejpozději do 31. března t. r., a to převodem na účet klubu (viz výše) nebo osobně na některé akci KPR. Při převodu je nutno platbu označit jménem nebo členským číslem.