Vítáme Vás na stránkách zájmového spolku

KLUB PŘÁTEL ROZHLEDEN

Naši členové během letní sezony o sobotách dobrovolně zajišťují provoz rozhleden na Kozinci poblíž Nové PakyTobiášově vrchu u Jesenice a Pětnici u Záboří, které by jinak zůstaly uzavřeny. Dva z našich členů se zasloužili o opravu a zpřístupnění rozhledny Vochlice nedaleko Lubence.

Všechny návštěvníky, turisty i vandrovníky zveme srdečně na návštěvu i v roce 2024.


Klub přátel rozhleden vznikl jako občanské sdružení 13. ledna 2009. Našimi hlavními cíli jsou:

  • popularizace a poznávání rozhleden a vyhlídkových věží v Česku i v zahraničí
  • úsilí o opravy chátrajících rozhleden a zpřístupnění aktuálně nepřístupných rozhleden
  • podpora nových zajímavých návrhů rozhleden
  • snaha zamezit stavění rozhleden podle stejných projektů (duplicitních rozhleden)

Skutečná rozhledna by měla splňovat alespoň několik základních kritérií. Musí to být vyhlídková stavba:

  • vytvořená lidskou činností,
  • určená či dodatečně upravená k účelům rozhlížení,
  • s vyhlídkovým prostorem umístěným alespoň několik metrů nad okolním terénem,
  • přístupná široké veřejnosti (byť jen v určitém časovém nebo historickém období)
  • a všeobecným povědomím jako rozhledna uznávaná.

Z knihy Rozhledny Čech, Moravy a Slezska od prof. Jana Nouzy


Letáček o klubu k volnému stažení – propagace.