Vítáme Vás na stránkách zájmového spolku

KLUB PŘÁTEL ROZHLEDEN

 Naši členové během letní sezony o sobotách dobrovolně zajišťují provoz rozhleden na Kozinci poblíž Nové Paky a Tobiášově vrchu u Jesenice, které by jinak zůstaly uzavřeny. Dva z našich členů se zasloužili o opravu a zpřístupnění rozhledny Vochlice nedaleko Lubence.

Všechny návštěvníky, turisty i vandrovníky zveme srdečně na návštěvu.


Klub přátel rozhleden vznikl jako občanské sdružení 13. ledna 2009. Našimi hlavními cíli jsou:

  • popularizace a poznávání rozhleden a vyhlídkových věží v Česku i v zahraničí
  • úsilí o opravy chátrajících rozhleden a zpřístupnění aktuálně nepřístupných rozhleden
  • podpora nových zajímavých návrhů rozhleden
  • snaha zamezit stavění rozhleden podle stejných projektů (duplicitních rozhleden)

Rozhledna je vyhlídková stavba

  • vytvořená lidskou činností
  • určená či dodatečně upravená k účelům rozhlížení
  • s vyhlídkovým prostorem umístěným alespoň několik metrů nad okolním terénem
  • přístupná široké veřejnosti (byť jen v určitém časovém nebo historickém období)

Z knihy Rozhledny Čech, Moravy a Slezska od prof. Jana Nouzy