Výsledky hlasování o daru na rozhlednu

Vážení členové KPR,
jménem výkonného výboru Vám děkujeme za odhlasování daru do sbírky na rozhlednu „Na Pasece“ u Trhového Štěpánova.
Ze 117 obeslaných řádných členů KPR hlasovalo 81 členů PRO, 2 PROTI a 1 se ZDRŽEL + 33 členů NEHLASOVALO vůbec, a dle pravidel o hlasování per rollam jsou tedy také PROTI.
Výpočet darované částky proběhl prostým aritmetickým průměrem ze zaslaných odpovědí-navržených částek (2.000–10.000) = 256.500 děleno 81 = 3.166,66 – po zaokrouhlení = 3.200 Kč.
Pro výpočet byly použity pouze hlasy ANO, v souladu s výsledkem hlasování.
Zde je darovací certifikát – potvrzení o daru bylo založeno do účetnictví KPR.
Kdykoliv zavítáte do Trhového Štěpánova, budete mít dobrý pocit z toho, že jste podpořili hezkou věc
nejen pro sebe, ale i pro ostatní.