POZVÁNKY  NA  KLUBOVÉ  AKCE

Nejbližší akce Klubu přátel rozhleden

    • Členská schůze KPR – sobota 13. dubna 2024 – tentokráte opravdu Výroční (KPR má 15. let) konat se bude v Táboře a budou i pěkné bonusy pozvánka a info budou rozeslány včas.
    • HOHER LINDKOGEL – pátek 19. dubna až sobota 20. dubna 2024 – dvoudenní PUŤÁČEK po Dolním Rakousku – Pozvánka + Propozice = přihlášky do 15. února 2024
    • Západní věže chrámu sv. Víta – v jednání, aktuálně závisí na počasí, předpokládají se odpolední hodiny všedního dne – proběhne v jarních měsících.

Další akce naleznete v nejnovějších příspěvcích    >  >  >  >


Pozvánky a tipy na akce zasílejte na: kpr-info@centrum.cz
vše průběžně aktualizujeme