Výsledky o hlasování – udělení čestného členství

Na návrh J. Fábery bylo hlasováno o udělení čestného členství v Klubu přátel rozhleden Martinovi Veselému.

Martin je jedním ze zakládajících členů KPR a byl jeho prvním předsedou. I po svém odchodu z Klubu je stále velmi aktivní při organizování návštěv zajímavých a méně dostupných míst pro členy KPR. Vede a spravuje web o rozhlednách na Slovensku a je dosti činný v oblasti rozhlednového dění. Všemi těmito aktivitami se mimořádně zasloužil o rozvoj Klubu a jeho propagaci.

Hlasováno bylo takto: Ze 118 obeslaných řádných členů KPR hlasovalo 68 PRO tento návrh, 5 členů se ZDRŽELO, PROTI návrhu nebyl nikdo, ale protože podle Nových pravidel o hlasování per rollam, kdo nehlasuje vůbec je vlastně PROTI, tak těch bylo 45.

Na základě těchto výsledků bylo Martinovi Veselému uděleno čestné členství ke dni 7. srpna 2023.