Aktuality O sdružení Projekty Plánované akce Kronika akcí Literatura Odkazy Kontakty

PRO ČLENY KPR


OTEVŘENÉ TIPOVÉ FORUM PRO SDĚLOVÁNÍ SI AKTUALIT A POZVÁNEK

Funguje pro všechny příznivce rozhleden (bez ohledu na členství v KPR) v rámci obou oficiálních webových databází KPR Rozhledny.webzdarma.cz a Rozhledny.wz.cz zde. Nebo také v rámci sociální sítě facebook zde.

AKTUÁLNĚ

 • Po zpracování zprávy kontrolní komise se konalo ve dnech 14. 3. - 24. 3. 2016 hlasování per rollam členů KPR o schválení této zprávy, která sice byla na programu ČS, ale pro brzké konání této schůze, nebyla ještě vypracována. Hlasování se zúčastnilo 70 členů ze 129 obeslaných. (Je to více jak 50 %, nutných bylo minimálně 33,3 %.) PRO hlasovalo 65 členů, což je více než potřebná nadpoloviční většina hlasujících. PROTI byl 1 člen a ZDRŽELI se 4 členové. Zpráva kontrolní komise je tedy schválena a zápis o hlasování bude uložen mezi dokumenty KPR.
  Děkuji všem za účast při hlasování.
  Jaroslav Fábera, předseda a jednatel
 • Členské příspěvky jsou vždy na jeden rok ve výši 100 Kč, a to až do odvolání. Příspěvek lze platit převodem na transparentní účet KPR 2400066462/2010 nebo hotově na akcích. Nejdříve však od 1. 1. a nejpozději do 31. 3. pro příslušný rok. Nebo úplně nejpozději hotově na výroční členské schůzi, konané každý rok zpravidla do poloviny dubna.


 • SLUŽBY NA ROZHLEDNÁCH KPR AKTUÁLNĚ

  SCHVÁLENÍ DOKUMENTŮ

  V uplynulém období, tedy od 13. 1. do 31. 1. 2017, jsme hlasovali o dotacích dle návrhů 1. a 2. Jednalo se především o to, abychom rozšířili bonusy pro své členy.
  Z plného počtu členů (celkem 131), kteří byli obesláni, kromě neplnoletých dětí, hlasovalo 73 členů. To je více než polovina všech členů. Hlasování tedy bylo usnášeníschopné – podle Stanov klubu by stačila jedna třetina.
  Návrh 1 o dotaci na občerstvení na výročních schůzích byl přijat.
  Návrh 2 o dotaci na autobusovou dopravu na zájezdy Viva Schengen byl přijat
  Kompletní zápis z hlasování si najdete ZDE.
  ---
  Druhé hlasování se konalo ve dnech od 1. 8. do 31. 8. 2012 a týkalo se schvalování našich základních dokumentů. Osloveni byli všichni řádní členové KPR, kteří v čase hlasování měli zaplacen členský příspěvek. Hlasování se zúčastnilo 47 řádných členů a hlasovalo se jednotlivě pro tyto dokumenty:
  • Směrnice o členství – 46 Pro, 0 Proti, 1 se zdržel => schváleno
  • Směrnice o hlasování per rollam – 45 Pro, 1 Proti, 1 se zdržel => schváleno
  • Etický kodex – 42 Pro, 4 Proti, 1 se zdržel => schváleno
  Závěr: Hlasování proběhlo podle platných stanov v naprostém pořádku. Výše uvedené dokumenty byly schváleny většinou hlasů.
  O provedeném hlasování byl vyhotoven zápis, který bude zveřejněn na našich webových stránkách.
  ---
  Výkonný výbor navrhnul hlasovat o čestném členství manželů Kantových.
  Po řádném hlasování členů KPR, které proběhlo v době od 10. 7. do 31. 7. 2012, BYLI MANŽELÉ JITKA A RICHARD KANTOVI PŘIJATI ZA ČESTNÉ ČLENY KLUBU.
  Výsledky hlasování:
  Hlasování se zúčastnilo 40 členů,
  z toho
  PRO hlasovalo 38 členů,
  PROTI hlasovali 2 členové,
  NIKDO se nezdržel hlasování.


  UZAVŘENÁ ČLENSKÁ DISKUZE

  Byla pouze pro členy KPR zde. Zanikla. Případná nová varianta je v řešení.


  ČASOPIS ROZHLEDNÁŘ

  KPR vydává pro vážné zájemce z řad členů ve formátu pdf zpravodaj Rozhlednář s aktuálními zajímavostmi i řadou reportáží ze světa rozhleden a dalších vyhlídkových objektů v Česku i jiných zemích. Jeho editorem byl dříve M. Špád, nyní R. Krejčík. V budoucnu na tomto místě najdete zaheslovaný archiv starších čísel. První číslo z jara 2009 pro představu ke stažení zde.


  BONUSY PRO ČLENY KLUBU

  Slevy pro členy klubu (po předložení platného členského průkazu):

  Členové si mohou zapůjčit několik knih o rakouských a saských rozhlednách. Podmínky a podrobnosti najdete v Půjčovním řádu.


  AKTUALITY ZE SVĚTA ROZHLEDEN

  Archiv novinek a aktualit z první strany webu KPR lze najít zde.


  CO PSALY NOVINY A ČASOPISY A VYSÍLALA TV ČI ROZHLAS

  Články a reportáže se zmínkou o KPR lze zhlédnout zde.

  Ostatní zprávy médií s tématikou rozhleden a jiných vyhlídkových objektů pak na zde v sekci "Monitor médií - tisk o rozhlednách a vyhlíd. vežích".


  ROZHLEDNOVÉ HÁDANKY

  Bystřit postřeh a paměť lze zde.


  TYPOLOGIE VYHLÍDKOVÝCH OBJEKTŮ

  První výstup tvůrčí skupiny je ke zhlédnutí zde.


  Pozvánky, dotazy, připomínky a příspěvky na web zasílejte na: kpr-info@centrum.cz