KRONIKA AKCÍ 2018

89. setkání KPR – Hladnov: Smutek „města razoviteho“

pátek 16. listopadu 2018

Po sedmi letech Pavel G. zorganizoval výstup na bývalý ostravský vodojem Hladnov postavený v letech 1908-1909. Vystoupali jsme do bývalé vyhlídkové restaurace, bohužel nahoru do věžičky přístup možný nebyl. (akce: Pavel G., Rozhlednář č.47/2018)


88. setkání KPR – vyrovnávací věž Práčov

sobota 27. října 2018

Další z unikátních akcí Pavla U. nás přivedla do Práčova, kde se nalézá vyrovnávací věž pro přivaděč vody do elektrárny na přehradě Křižanov. Věž zachytává rázy vody při uzavření potrubí. Věž má výšku 58 m, výtah a na svém vrcholu vyhlídkovou plošinu.                      (FOTO Jarda F., Rozhlednář č.47/2018)


87. setkání KPR – Boselspitze a Míšeň

sobota 6. října 2018

Už potřetí vyrážíme pod vedením Petry L. vlakem na výlet v okolí Drážďan. Tentokrát jdeme z obce Sörnewitz na přes kopec Bosel na rozhlednu Boselspitze a přes další 3 vyhlídky do Míšně.  Z první vyhlídky rozeznáváme některé stavby Drážďan, Lillienstein a Königstein, z rozhledny tři vloni navštívené rozhledny v městečku Weinböhla, z poslední vyhlídky se nám pak otevírá pohled na Míšeň. Cestu tam si trochu krátíme autobusem. V Míšni se, někteří úprkem, jiní zvolna, přesouváme ke katedrále na výstup na její vzdušnou věž. Vstup je pouze s průvodcem, vždy v celou hodinu. Výklad máme v němčině a tak využíváme jazykových znalostí Honzy Holešovského, který nám tlumočí. Někteří z nás ještě navštěvují zámek Albrechtsburg, který se proslavil tzv. míšeňskou gotikou a byl využíván jako porcelánová manufaktura. Blanka V. doporučuje ještě návštěvu kostelní věže Frauenkirche, ta je však bohužel zavřená.                 (zorganizovala Petra L., FOTO Jarda F., Rozhlednář č.47/2018)


86. setkání KPR –  věže Heřmanova Městce a Chrudimi 

1. září 2018

Tuto akci pro nás připravil Pavel U., který pro nás dojednal návštěvu několika běžně nepřístupných věží. Začali jsme  věží zámku v Heřmanově Městci, kde je dnes domov pro seniory. Jako bonus jsme se mohli podívat i do rytířského sálu se zachovalou historickou výzdobou. Pak následoval výstup na věž kostela sv. Bartoloměje, kde nám kostelní hodinář velmi zajímavě povídal, jak se o mechanické hodiny stará, jak často je natahuje apod. Víte např. že díky velké váze ručičky jdou hodiny první půlhodinu rychleji než tu druhou? A v zimě tuhne mazadlo a hodiny se zpožďují, v létě je tomu naopak? Poslední návštěva ve Městci byla věž Husova sboru a také hudební kruchta a kolumbárium.

Posilněni obědem v restauraci Eden se přesouváme vozy do Chrudimi a navštěvujeme ochoz věžičky Regionálního muzea, věže kostela Nanebevzetí panny Marie (opět s krásným výkladem kostelníka a zvoníka), věžičku Mydlářova domu (jméno nemá nic společného s katem Mydlářem). Poslední třešničkou na zakončenou je adrenalinový výstup po žebřících na zrekonstruovanou modrobílou věž vodojemu. Věž je na kopečku a Chrudim i její okolí nám leží u nohou.

Ačkoli počasí tentokrát výhledům příliš nepřálo a dopoledne jsme i zmokli, akce byla velmi vydařená a kromě věží jsme zvěděli i mnoho zajímavého od místních průvodů – patriotů.            (zorganizoval Pavel U., FOTO Jarda F., Rozhlednář č.46/2018)

        


85. setkání KPR – 11. zájezd Viva Schengen – Polsko rozhledny v okolí měst Glucholazy, Nysa a Prudnik

sobota 21. května 2018

Akci pro nás výborně připravil Pavel Z., který se nakonec zájezdu nemohl zúčastnit, tak se role průvodce ujal Jarda F. Vyráží nás 28 účastníků autobusem z Jeseníku. Hned za hranicí v Glucholazích na nás čekají tři věže. Na zalesněném vrcholu je to Przednia kopa. Na věž právě opravuje a je nepřístupná  kvůli chybějícím schodům. Hlavně díky výřečnosti Hanky V. se nakonec podaří přesvědčit přítomné dělníky, aby nás nechali udělat alespoň fotky věže. Dále scházíme lesem a po mírném bloudění nalézáme kýžený cíl – nově postavenou dřevěnou „solankovou“ rozhlednu v areálu lázeňského ústavu. Je zatím také nepřístupná. Daří se až výstup na historickou Wiežu Bramy Górnej v centru města. Ve městě Nysa jsme úspěšnější, dostáváme se na všechny plánované věže: mohutnou vodárenskou Bismarkovu věž u pevnosti Prusy (Forteczna Wieža Cišnieň), věž nové radnice (Wieža Ratuszowa) a běžně nepřístupnou Wiežu Wroclawsku, kde nám místní objednaný průvodce v dobovém kroji poskytl i zajímavý výklad, samozřejmě v polštině 🙂 . Výhled ze všech objektů je úžasný. Další zastavení je v Prudniku, kde zcela náhodně objevujeme  a zlézáme soukromou rozhlednu s rozestavěným ubytováním v ulici Powstaňców Šlaskich. V centru Prudniku zjišťujeme, že Wieža Petra Woka je pro shnilé trámoví uzavřena. Poslední navštívenou věží je Kozia Góra nedaleko kláštera (Sankturia šw. Józefa). Akci zakončujeme v altánu  Szubienicna Góra společným foto. (zorganizoval Pavel Z., průvodce a FOTO Jarda F., Rozhlednář č.45/2018)

        


84. setkání KPR – 10. členská schůze – Brno Bohunice  

sobota 7. dubna 2018

Pro zájemce setkání začalo už o den dříve návštěvou Majáku civilizace v Troubsku. Vlastní členské schůzi v sobotu předcházela návštěva vyhlídkové plošiny na nejvyšší obytné budově v ČR – AZ Tower s úžasným výhledem na Brno. (zajistil Jarda F.) Členská schůze proběhla v restauraci Kalinka v Bohunicích. Po jednání zájemci navštívili vilu Tugenhat (dohodl Jarda F.), věž Brněnského výstaviště (dohodl Pavel G.), případně  pak individuálně další brněnské vyhlídky jako Petrov, restaurační vyhlídku na Zeleném trhu, Kamenný vrch, Komec nebo prosklednou visutou plošinu v dětském zábavním Bruno parku ve Slatině. Na neděli pak Pavel G. pro zájemce dojednal návštěvu rozhledny Hatě u Znojma.                                                                                                       (FOTO Jarda F. a FOTO Dana V., Rozhlednář č.45/2018)

        


83. setkání KPR – Novoroční vycházka 2018  

sobota 6. ledna 2018

Akce s názvem „Na Tři krále na Ládví a ještě dále“ vedla na terasu hotelu Mazanka s výhledy na sousední historickou vodárenskou věž, vrch Ládví i panorama Prahy. Vyhlídka Velká skála – přípitek.                                                       (zorganizoval + FOTO Jarda F. a FOTO Dana V., více Rozhlednář č.44/2018)