UPOZORNĚNÍ k úhradě členských příspěvků

Vážení členové KPR, úhrada členských příspěvků na kalendářní rok probíhá tak jako vždy – do 31. března t.r. – na účet klubu č. 2400066462 / 2010, a to v částce 100 Kč. Při platbě uveďte, prosím, své jméno a členské číslo. Vzhledem k situaci s koronaviry a opatřením vlády asi letos nebude možné provádět platbu v hotovosti při osobním setkání. Velkým otazníkem je opět i setkání na Členské schůzi v dubnu. VV-KPR