VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

OZNÁMENÍ: Ve dnech od 23.11. do 6.12.2020 proběhlo hlasování per rollam o schválení účetní závěrky. Hlasovalo se takto: Ze 120 obeslaných členů KPR bylo 70 PRO, 2 PROTI a 3 se ZDRŽELI. Vůbec nehlasovalo 45 členů KPR.